Zwitserse gewoonten door Nederlandse ogen

Vrouwenemancipatie

Jun 22, 2024

Zwart vrouwensymbool op een witte achtergrond

Hoe hier over vrouwen wordt gedacht lijkt soms een generatie achter te lopen vergeleken met Nederland. Een vriendin vertelde dat een vriendin van haar, A., naar Zwitserland was verhuisd. A. was werkloos en moest iets bij de gemeente aanvragen. Toen ze vertelde dat ze geen werk had, zei de ambtenaar niet ironisch: “Dat snap ik wel, u leeft lekker op het salaris van uw man.”

Toegegeven, ze woonden ergens in een klein dorp. In een grote stad zal dit niet snel gebeuren.

Ondanks de relatief hoge arbeidsparticipatie van vrouwen1, werden ze lang vooral gezien als huisvrouwen. Pas in 1971 kregen ze landelijk stemrecht en het duurde tot 1990 (!) tot ze ook in alle kantons lokaal stemrecht hadden2.

Een klein voordeel hadden de vrouwen tot begin dit jaar wel: ze mochten met 64 met pensioen tegenover 65 voor mannen.

Tot slot hebben ze geen dienstplicht. Al zijn er wel regelmatig discussies of dit moet veranderen.

  1. https://ourworldindata.org/female-labor-supply 

  2. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vrouwenstemrecht_in_Zwitserland 

❮ Promoveren
Verkeerd om ❯